GetCaretBlinkTime

Функція GetCaretBlinkTime повертає проміжок часу, в мілісекундах, необхідно Інвертувати пікселів на за допомогою курсору. Користувач може встановити це значення за допомогою панелі керування.

UINT GetCaretBlinkTime(VOID)

 

Параметри

Ця функція має не параметрів.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається настав час блимають, в мілісекундах.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд закреслення, знак вставлення функції, SetCaretBlinkTime

Index