Закреслення

За допомогою курсору є блимає лінію, блок або точковий рисунок в клієнтської області вікна. На знак вставлення зазвичай вказує на те місце, в який буде вставлено текст або графіку. Нижче показано деякі загальні варіації на вигляд за допомогою курсору.

Win32-додатки можна створити знак вставки, змінити свого часу миготіння та відображення, приховування або перевести на знак вставлення.

Index