Bir pencere özelliği silme

Ne zaman bir pencere yok, bunu herhangi bir pencere özellikleri imha etmeniz gerekir. Aşağıdaki örnek, uygulama tanımlı hwndSubclass değişkeni tarafından tanımlanan pencere ile ilişkili özellikleri yok etmek için EnumPropsEx ve DelPropProc uygulama tanımlı geriçağırım işlevleri kullanır. RemoveProp işlevini kullanan, geriçağırım işlevi de gösterilir.

case wm_destroy: EnumPropsEx (hwndSubclass, DelPropProc, null); 
 
    PostQuitMessage(0); 
    Break; 
 
/ / DelPropProc bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi / / bu bir pencere özelliği siler. 
 
bool geri DelPropProc (hwnd hwndSubclass, / / idare penceresi ile özelliği LPCTSTR lpszString, / / özellik dizesi veya atom kolu hData) / / verileri işlemek {RemoveProp (hwndSubclass, lpszString); 
 
    true döndürür; 
} 

 

Index