CloseWindow

CloseWindow işlevi en aza indiren (ama değil yok) belirtilen pencere.

bool CloseWindow) hwnd  hWnd / / idare penceresine en aza indirmek için);
 

Parametreleri

hWnd
Pencereyi simge durumuna küçültülüp için kolu.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Simge boyutuna azaltmak ve pencerenin ekran simgesi bölgesine taşıyarak küçültülür. Sistem pencere yerine pencerenin simge görüntüler ve pencerenin başlık simgesinin altındaki çizer.

Pencere yok etmek için bir uygulama DestroyWindow işlevini kullanmanız gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, ArrangeIconicWindows, DestroyWindow, IsIconic, OpenIcon

Index