IsIconic

IsIconic işlevi, belirtilen (ikonik) küçültülür olup olmadığını belirler.

bool IsIconic ()  hwnd  hWnd / / idare pencereye);
 

Parametreleri

hWnd
Test etmek için pencere kolu.

Dönüş değerleri

Pencere ikonik dönüş değeri sıfır ise,.

Pencere ikonik değil dönüş değeri sıfır ise,.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, IsZoomed

Index