IsZoomed

IsZoomed işlevi bir pencere ekranı olup olmadığını belirler.

 bool IsZoomed ()  hwnd  hWnd / / idare pencereye);
 

Parametreleri

hWnd
Test etmek için pencere kolu.

Dönüş değerleri

Pencere yakınlaştırıldığında, dönüş değeri sıfır.

Pencere Yakınlaştırılmış değil, dönüş değeri sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, IsIconic

Index