OpenIcon

OpenIcon işlevi bir simge durumuna küçültülmüş (ikonik) pencereyi önceki boyutuna ve pozisyon için getirir; sonra pencereyi etkinleştirir.

bool OpenIcon ()  hwnd  hWnd / / idare pencereye);
 

Parametreleri

hWnd
Geri ve aktif pencereyi ele.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

OpenIcon , belirtilen pencereyi bir wm_queryopen iletisi gönderir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, CloseWindow, IsIconic, ShowWindow

Index