Pencere oluşturma

Uygulama (ana pencerenin dahil) pencereleri Cw_usedefault veya CreateWindowEx işlevi kullanılarak ve pencerenin özniteliklerini tanımlamak için gerekli bilgileri sağlayarak oluşturur. CreateWindowEx bir parametresi Cw_usedefault olmadığı dwExStyle, vardır; Aksi takdirde, işlevleri aynıdır. Aslında Cw_usedefault sadece CreateWindowEx dwExStyle parametresi sıfıra ayarlayarak, çağırır. Bu nedenle, sadece CreateWindowEx için bu genel geri kalanı ifade eder.

Ek işlevler vardır — iletişim kutusu, CreateDialogve MessageBox dahil — özel amaçlı windows iletişim kutuları ve ileti kutularını oluşturma. Daha fazla bilgi için bkz: İletişim kutuları.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

Index