WM_NCDESTROY

Wm_ncdestroy ileti bir pencere onun nonclient alan tahrip olduğunu bildirir. DestroyWindow işlevi, wm_destroy ileti aşağıdaki pencereyi wm_ncdestroy iletisi gönderir. wm_destroy özgür pencere ile ilişkili ayrılmış bellek nesnesi için kullanılır.

 WM_NCDESTROY 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Bu ileti dahili olarak pencere için ayrılmış herhangi bir bellek serbest bırakır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, DestroyWindow, wm_destroy, wm_nccreate

Index