Statik resim denetimi

Statik resim denetimi, bit eşlemler, simgeler (animasyonlu simgeler dahil) görüntüleyebilir veya Gelişmiş Meta dosyaları. Belirli bir statik denetim görüntüleyen grafik türünü denetimin stile bağlıdır: SS_BITMAP, SS_ICON, ya da SS_ENHMETAFILE. Uygulama denetimi oluşturur ve ayrıca, bit eşlem, simge ya da görüntülemek denetimin meta dosyası tutamacı belirtir stilini belirtir. Denetim oluşturulduktan sonra uygulamanın yeni bir grafik nesne ile ilgili tanıtıcı belirterek bir STM_SETIMAGE iletisi göndererek denetimle farklı grafik ilişkilendirebilirsiniz. Uygulama şu anda bir STM_GETIMAGE iletisi göndererek statik bir denetimle ilişkili grafik nesnesi için bir tanıtıcı elde edebilirsiniz. Uygulama, SendDlgItemMessage işlevini kullanarak bir statik denetimi iletileri gönderir.

Index