STM_GETIMAGE

Uygulamanın statik bir denetimle ilişkili resim tutamacı alınacak bir STM_GETIMAGE iletisini gönderir.

STM_GETIMAGE wParam (wparam) fImageType; = / / Resim türü bayrak lParam = 0;          / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

fImageType
WParamdeğeri. Almak için resmin türünü belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

Dönüş değerleri

Dönüş değeri varsa görüntü için bir tanıtıcı olduğunu; Aksi durumda, null olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Statik denetimler genel bakış, Statik Denetim iletileri, STM_SETIMAGE

Index