STM_SETIMAGE

Bir uygulama, statik bir denetimle (simge veya bitmap) yeni bir resim ilişkilendirmek için bir STM_SETIMAGE iletisini gönderir.

 STM_SETIMAGE wParam (wparam) fImageType; =       / / Resim türü bayrak lParam (lparam) (dt) hImage; =  / / işlemek için görüntü 

 

Parametreleri

fImageType
WParamdeğeri. Statik denetimi ile ilişkilendirilecek resmin türünü belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

hImage
LParamdeğeri. Statik denetimle ilişkilendirmek için görüntü işleme.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, varsa daha önce statik denetimle ilişkili resim tutamacı olduğunu; Aksi durumda, null olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Statik denetimler genel bakış, Statik Denetim iletileri, STM_GETIMAGE

Index