ENLINK

[Bu ön belgeleme ve değiştirmek için bir konu değildir.]

ENLINK yapısı EN_LINK uyarı iletisinden bir zengin düzenleme denetimi hakkında bilgi içerir.

typedef struct _enlink {}
  nmhdr nmhdr;
  UINT msg;
  _wpad _wPad1;
  wparam wParam;
  _wpad _wPad2;
  lparam lParam;
  charrange farkı;
} ENLINK 

Üyeler

nmhdr
A nmhdr yapısı. Bu yapı kodu üyesi gönderilen bildirim iletisi tanımlar.
msg
Zengin düzenleme denetimi EN_LINK bildirim iletisi göndermesine neden ileti tanımlayıcısı.
wParam
Zengin düzenleme denetimi tarafından alınan iletinin wParam parametresi.
lParam
Zengin düzenleme denetimi tarafından alınan iletinin lParam parametresinin.
farkı
Bir charrange yapısı ardışık karakter aralığını belirten zengin düzenleme denetimi CFE_LINK etkisi.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, charrange, EN_LINK, nmhdr

Index