CHARRANGE

charrange yapısı, bir zengin metin düzenleme denetimi için karakter aralığı belirtir. Bu yapı ile em_exgetsel ve em_exsetsel iletiler kullanılır.

CpMin ve cpMax üyeleri eşit aralıkta boştur. CpMin 0 ve cpMax ise – 1 Aralık her şeyi içerir.

 typedef struct _charrange {uzun cpMin; 
    UZUN cpMax; 
} CHARRANGE 

 

Üyeler

cpMin
Dizin ilk intercharacter pozisyonu.
cpMax
Son intercharacter konumunu dizin.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, em_exgetsel, em_exsetsel