EM_GETPUNCTUATION

Zengin düzenleme denetimi için geçerli noktalama karakterlerini alır. Bu ileti yalnızca Asya dili sürümlerinde işletim sistemi.

EM_GETPUNCTUATION
wParam (wparam) (UINT) fType; =
lParam (lparam) = (noktalama far *) punctTable 

Parametreleri

fType
Noktalama türü bayrak. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:
Değer Anlamı
PC_LEADING Önde gelen noktalama işaretleri
PC_FOLLOWING Noktalama karakterlerini
PC_DELIMITER Sınırlayıcı

Pc_overflow değer desteklenmiyor.

punctTable
Bir noktalama yapısı noktalama karakterlerini aldığı adresi.

Dönüş değerleri

Eğer başarılı sıfır döndürür; sıfır durumda.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletiler, noktalama

Index