NOKTALAMA İŞARETLERİ

Noktalama yapısı bir zengin metin düzenleme denetimi kullanılan noktalama bilgileri içermektedir.

typedef struct _punctuation {}
    UINT iSize;          / / Boyut tablosu; aşağıya bakınız
    lpstr szPunctuation;  / / noktalama; aşağıya bakınız
} NOKTALAMA 

 

Üyeler

iSize
SzPunctuation üye tarafından işaret arabelleğinin bayt cinsinden boyutu.
szPunctuation
Noktalama karakterleri içeren arabelleği adresi.

Açıklamalar

Bu yapının yalnızca Asya dili sürümlerinde işletim sistemi kullanılır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları

Index