FINDTEXTEX

Zengin düzenleme denetimi içinde Aranacak metin bilgilerini içerir. Bu yapı EM_FINDTEXTEX ile kullanılır.

 typedef struct _findtextex {charrange farkı;      / / Arama yapmak için aralığı
    lpstr lpstrText;     / / boş sonlandırılmış dize bulmak için
    charrange chrgText;  / / metin aralığında bulunan
} FINDTEXTEX 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan etti.
Unicode:Unicode ve ANSI yapılar tanımlanan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları

Index