EM_FINDTEXTEX

Zengin düzenleme denetim içindeki metni bulur.

EM_FINDTEXTEX wParam (wparam) (UINT) fuFlags; = 
lParam (lparam) = (far FINDTEXTEX *) lpFindText 

 

Parametreleri

fuFlags
Sıfır veya daha fazla fr_matchcase ve fr_wholeword değerleri.
lpFindText
Bul işlemi hakkında bilgi içeren bir FINDTEXTEX yapısını adresi.

Dönüş değerleri

Başka eşleşme yok sonraki maç veya -1 sıfır tabanlı karakter konumunu verir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan etti.
Unicode:Unicode ve ANSI iletileri olarak tanımlanan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletiler, FINDTEXTEX

Index