IRichEditOleCallback::GetContextMenu

Uygulama için bir bağlam menüsü üzerinde sağ fare tuşunu kullanmak sorgular.

hresult GetContextMenu) word  seltyp,  lpoleobject  lpoleobj,  charrange kadar  * lpchrg,  HMENU'nun kadar  * lphmenu  );
 

Parametreleri

seltype
seçim türü
lpoleobj
Seçimi bir veya daha fazla nesne aksi halde null varsa ilk belirleyen bir oleobject yapısı için işaretçi ole nesne seçili. Arayan, bunun üzerine tutuyorsa nesnesi başvuru sayısının artırılmasına AddRef kullanmanız gerekir.
lpchrg
Geçerli seçimi içeren bir charrange yapısını gösteren işaretçi.
lphmenu
İşaretçi bir bağlam menüsünü kullanmak için tutamacı içeren bir değişken. Bir hata döndürülür, bu parametre yoksayılır. İstemci gerektiği halde bu yüzden onunla bitince bir zengin düzenleme denetimi menü yok.

Dönüş değerleri

Başarı durumunu döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, charrange, IRichEditOleCallback