ENOLEOPFAILED

Başarısız bir ole işlemi hakkında bilgi içerir.

typedef struct {}
  nmhdr nmhdr; 
  UZUN IOB;   
  UZUN White;  
  hresult hr;  
} ENOLEOPFAILED 

Üyeler

nmhdr
Tebliğ başlığı.
iob
Nesne dizini.
white
Ole işlemini o açılamadı. Bu oleop_doverb Rpc_e_serverfault başarısız olduğunu belirten olabilir.
hr
İşlem nesnesi tarafından döndürülen hata kodu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, EN_OLEOPFAILED, Rpc_e_serverfault

Index