EN_OLEOPFAILED

Zengin bir ole nesnesi bir kullanıcı eylemi başarısız denetimin üst pencere düzenleme bildirir.

EN_OLEOPFAILED
wParam (wparam) (UINT) uID; =
lParam (lparam) = (ENOLEOPFAILED *) lpeoof 

Parametreleri

uID
Zengin düzenleme denetimi tanıtıcısı.
lpeoof
Fare işaretçisini hata hakkında bilgi içeren bir ENOLEOPFAILED yapısını.

Dönüş değerleri

Döner sıfır.

ENOLEOPFAILED

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme bildirim iletileri