IRichEditOle::GetClipboardData

Düzenleme denetimine aralığındaki bir Pano nesnesini getirir.

hresult GetClipboardData) charrange çok  * lpchrg, dword  reco, lpdataobject kadar  * lplpdataobj  );
 

Parametreleri

lpchrg
charrange yapısına clipboard nesnesi oluşturmak için aralığı belirtme.
reco
Pano işlemi bayrak. Bu değerlerden biri olabilir.
RECO_COPY Pano'ya kopyalama.
RECO_CUT Pano'ya kesmek.
RECO_DRAG İşlem (sürükle ve bırak) sürükleyin
RECO_DROP Bırak işlemi (sürükle ve bırak).
RECO_PASTE Pano'dan Yapıştır.

lplpdataobj
dataobject yapısına lpchrg parametresinde belirtilen aralıkta gösteren clipboard nesnesi alır.

Dönüş değerleri

Başarı durumunu döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, charrange, IRichEditOle

Index