menuhelpid

Bir menü veya alt menü için rt_menu kaynağa Eğer yazılan son veriler menuhelpid yapısıdır POPUPMENUITEM resInfo üyesi yapısı mfr_popup için ayarlanır. Yapı menuhelpid tanımı burada yalnızca açıklama için sağlanan; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

 typedef struct menuhelpid {dword HelpID; 
} menuhelpid 

 

Üye

helpID
Wm_help işleme sırasında menü tanımlamak için kullanılan tanımlayıcı gösteren sayısal bir ifade belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, menuheader, POPUPMENUITEM

Index