Kaynaklar

Bir kaynak , Win32 tabanlı bir uygulama yürütülebilir dosyaya ekleyebileceğiniz ikili veridir. Bir kaynak, standart veya tanımlanmış olabilir. Standart kaynak veriler bir simgesi, imleç, menü, iletişim kutusu, bit eşlem, geliştirilmiş meta dosyası, yazı tipi, Hızlandırıcı tablo, ileti tablosu girdisi, dize tablosu girdisi veya sürümü açıklanır. Özel kaynakolarak da adlandırılan bir Uygulama tanımlı kaynak, belirli bir uygulama için gereken veriler içerir.

Index