MENUHEADER

menuheader Yapı menüsünde Kaynak sürüm bilgilerini içerir. Yapı tanımı burada yalnızca açıklama için sağlanan; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

struct menuheader {word wVersion; 
    word cbHeaderSize; 
} 

 

Üyeler

wVersion
Menü şablonunun sürüm numarasını belirtir. Bu üye bu standart menüsünden şablon kullanılarak oluşturulan bir rt_menu olduğunu belirtmek için sıfır olmalıdır.
cbHeaderSize
Menü şablonu başlığının boyutunu belirtir. Bu değer sıfırdır menüler ile standart menüsünden Şablon oluşturmak için.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, menuex_template_header, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER, NORMALMENUITEM, POPUPMENUITEM

Index