LOCALHEADER

localheader yapısı, x - ve y-koordinatlarının bir RESDIR yapı tarafından tanımlanan imleç ile ilişkili bir etkin içerir. localheader yapı tanımı burada yalnızca açıklama için sağlanan; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

typedef struct tagLOCALHEADER {word xHotSpot; 
    word yHotSpot; 
} LOCALHEADER 

 

Üyeler

xHotSpot
X-ekseni, imleci etkin noktanın piksel cinsinden belirtir.
yHotSpot
Y-ekseni, imleci etkin noktanın piksel cinsinden belirtir.

Açıklamalar

localheader yapısı, bir RESDIR yapısı hakkında bir imleç bilgi içeriyorsa rt_cursor kaynağa yazılmış ilk verilerdir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, CURSORDIR, RESDIR

Index