CURSORDIR

CURSORDIR yapısı, kaynak grubundaki bir bireysel imleci görüntünün boyutlarını içerir. Yapı tanımı burada yalnızca açıklama için sağlanan; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

struct CURSORDIR {word genişliği; 
    word yüksekliği; 
} CURSORDIR 

 

Üyeler

Genişlik
İmleç genişliğini piksel cinsinden belirtir. 16, 32 Ve 64 kabul edilebilir değerler.
Yükseklik
İmleci, yüksekliğini piksel cinsinden belirtir. 16, 32 Ve 64 kabul edilebilir değerler.

Açıklamalar

Eğer RESDIR yapısını açıklayan bir imleç CURSORDIR yapısı RESDIR yapısında geçirilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, RESDIR