MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Hata iletisi veya ileti kutusu görüntü metni ileti tablo kaynak message_resource_entry yapısını içerir.

typedef struct _message_resource_entry {ushort Length; 
    ushort Flags; 
    uchar metin [1]; 
} MESSAGE_RESOURCE_ENTRY, * PMESSAGE_RESOURCE_ENTRY 

 

Üyeler

Uzunluğu
Uzunluk bayt, bu yapı içinde ileti dizesi belirtir.
Bayraklar
0X0001 değerine eşit olması durumunda dize Unicode olarak kodlandığını belirtir; dizeyi ANSI 0x0000 değerine eşit olması durumunda kodlandığını belirtir.
Metin [1]
Hata veya ileti kutusunda görüntülenecek metni içeren bir dizi. Değişken uzunlukta metin dizi için yer tutucu metin [1] üyesidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Winnt.h ilan.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, message_resource_block, message_resource_data

Index