MESSAGE_RESOURCE_BLOCK

message_resource_block yapısı ile LowId ve HighId üyeleri tarafından belirtilen aralık içinde tanımlayıcıları ileti dizeleri hakkındaki bilgileri içerir.

typedef struct _message_resource_block {ulong LowId; 
    ulong HighId; 
    ulong OffsetToEntries; 
} MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, * PMESSAGE_RESOURCE_BLOCK 

 

Üyeler

LowId
Bu message_resource_block içinde bulunan en düşük ileti tanımlayıcısı belirtir.
HighId
Bu message_resource_block içinde yer alan en yüksek ileti tanımlayıcısı belirtir.
OffsetToEntries
Bu message_resource_block message_resource_entry yapıları message_resource_data yapısına başından bayt uzaklığını belirtir. message_resource_entry yapıları içeren ileti dizeleri.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Winnt.h ilan.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, message_resource_data, message_resource_entry

Index