EnumResourceTypes

EnumResourceTypes işlevi bir modül için kaynaklar arar ve bulduğu her kaynak için bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi geçirir.

bool EnumResourceTypes ()  hmodule  hModule, / / kaynak modül eleenumrestypeproclpEnumFunc, / / işlev işaretçisiUzunlParam / / uygulama tanımlı parametresi);
 

Parametreleri

hModule
Olan yürütülebilir dosya türü Numaralandırılacak olduğu kaynakları içeren modül işleci. Bu parametre null ise, işlev modülünde geçerli işlemi oluşturmak için kullanılan kaynak türlerini numaralandırır.
lpEnumFunc
Her biri için çağrılacak işlev işaretçi kaynak türü listelenebilir. Daha fazla bilgi için bkz: EnumResTypeProc fonksiyonu.
lParam
Geri çağırma işleve bir uygulama tanımlı değeri belirtir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

EnumResourceTypes işlevi, işlev false döndürür veya tüm kaynak türleri numaralandırılan kadar kaynak türlerini numaralandırır devam ediyor.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Winbase.h ilan etti.
İçe Library:Kernel32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows ve Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak fonksiyonları, EnumResourceLanguages, EnumResourceNames, EnumResTypeProc

Index