FONTGROUPHDR

fontgrouphdr yapısı, bir uygulamanın belirli bir yazı erişmek için gerekli bilgileri içerir. Yapı tanımı burada yalnızca açıklama için sağlanan; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

struct fontgrouphdr {word NumberOfFonts; 
    DIRENTRY DE [1]; 
} 

 

Üyeler

NumberOfFonts
Bu kaynakla ilişkilendirilmiş tek yazı tiplerinin sayısını belirtir.
DE [1]
Bir DIRENTRYbelirtir kaynak her fontta sıra benzersiz tanımlayıcısını içeren yapısı. DIRENTRY yapıları değişken uzunluklu dizi için yer tutucu de [1] üyesidir.

Açıklamalar

fontgrouphdr yapısı veriler için ayrı yazı tipleri aşağıdaki gibidir.res dosyası. Kaynak derleyici otomatik olarak fontgrouphdr yapı, genellikle dosyanın son giriş olarak ekler.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, DIRENTRY, FONTDDIRENTRY

Index