DIRENTRY

DIRENTRY yapısı, tek bir yazı tipi yazı tipi kaynak grubunda tanımlayan benzersiz bir sıra içerir. Yapı tanımı burada yalnızca açıklama için sağlanan; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

struct DIRENTRY {word fontOrdinal; 
} 

 

Üye

fontOrdinal
Bir yazı tipi kaynağı grubunda tek bir yazı tipi için benzersiz bir sıra tanımlayıcı belirtir.

Açıklamalar

Belirtilen yazı tipi FONTDIRENTRY yapısını doğrudan bu font DIRENTRY yapısını izler.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, FONTDIRENTRY, fontgrouphdr

Index