Kaynaklar hakkında

Bu genel bir modülde bir kaynak bulmak uygulamaların işlevleri açıklar; bir kaynak, belleğe yüklemek; ekleme, silme veya bir yürütülebilir dosyasındaki bir kaynak değiştirme; ve bir modülde bulunan kaynakların bir listesini oluşturur. Kuruluş içinde yürütülebilir dosyaları kaynak veri hakkında özel bilgiler için kaynak biçimleri belgelerine bakın.

Standart kaynakları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Kaynak Konu
Hızlandırıcı tablosu Klavye hızlandırıcıları
Bit eşlem Bit eşlemler
İmleç İmleçler
İletişim kutusu İletişim kutuları
Geliştirilmiş meta dosyası Meta dosyaları
Yazı tipi Yazı tipleri ve metin
Simge Simgeleri
Menü Menüler
İleti-Tablo girişi İleti-derleyici belgelerinize
Dize tablosu girdisi String Manipulation
Sürüm bilgisi Dosya yükleme kitaplığı

Win 32 tabanlı bir yürütülebilir dosyada kaynak veri ekleme hakkında daha fazla bilgi için kaynak derleyici belgelerine bakın.

Index