TPMPARAMS

tpmparams yapısı genişletilmiş TrackPopupMenuEx işlevi içerir.

 typedef struct tagTPMPARAMS {UINT cbSize; 
    rect rcExclude; 
} TPMPARAMS, ÇOK * LPTPMPARAMS 

 

Üyeler

cbsize
Yapısı, bayt cinsinden boyutu.
rcExclude
Ekran koordinatlarındaki pencere konumlandırırken dışlamak için dikdörtgen.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü yapıları, TrackPopupMenuEx, Dikdörtgen