GetMenuItemRect

GetMenuItemRect işlevi belirtilen menü öğesi için sınırlayıcı dikdörtgenin alır.

bool GetMenuItemRect ()  hwnd  hWnd,  HMENU'nun  HMENU'nun,  UINT  uItem,  lprect  lprcItem  );
 

Parametreleri

hWnd
Menü içeren pencere kolu.

Windows NT 5.0 ve Windows 98: Bu değer null olur ve HMENU'nun parametresi gösteren bir açılan menü, menü penceresi işlevi bulacaksınız.

hMENU'nun
Menüye ele.
uItem
Sıfır tabanlı menü öğesinin konumunu.
lprcItem
İşaretçi bir ekran koordinatları belirtilen menü öğesi ifade sınırlayıcı dikdörtgenin aldığı rect yapısı.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError işlevini.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, rect

Index