Genişletilmiş menü-Şablon biçimi

Genişletilmiş menü şablonu biçimi, Windows 95 ve Windows NT sürüm 4.0 ile başlayarak uygulanan menü işlevleri destekler. Daha önce kullanılan menü şablonu kaynakları gibi rt_menu kaynak türü için genişletilmiş menü şablonu kaynakları vardır. Sistem kaynak üstbilgisi ilk üyesi olan sürüm numarasına göre iki kaynak biçimleri birbirinden ayırır.

Bir daha MENUEX_TEMPLATE_ITEM madde tanımı yapılar tarafından takip menuex_template_header yapısının bir genişletilmiş menü şablonu oluşur.

Index