MenuItemFromPoint

Varsa, belirtilen konumda hangi menü öğesi ve MenuItemFromPoint fonksiyonu belirler.

UINT WINAPI MenuItemFromPoint) hwnd  hWnd,  HMENU'nun  HMENU'nun,  noktası  ptScreen  );
 

Parametreleri

hWnd
Menü içeren pencere kolu.

Windows NT 5.0 ve Windows 98: Bu değer null olur ve HMENU'nun parametresi gösteren bir açılan menü, menü penceresi işlevi bulacaksınız.

hMENU'nun
Sınama vurmak için menü öğelerini içeren menüyü işlemek.
ptScreen
Test etmek için konum belirleme noktası yapısı. HMENU'nun bir menü çubuğu belirtiyorsa, bu penceresinin koordinatları parametresidir. Aksi durumda, istemci koordinatları olduğunu.

Dönüş değerleri

Hiçbir menüde belirtilen konumda ise menü öğesi belirtilen konum veya –1 sıfır tabanlı dizin konumunu döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, noktası

Index