WM_DELETEITEM

WM_DELETEITEM iletisi, liste kutusu veya açılan kutu yok ya da LB_DELETESTRING, lb_resetcontent, CB_DELETESTRINGveya cb_resetcontent mesajı öğeler silindiğinde bir liste kutusu veya açılan kutu sahibine gönderilir. Sistem için silinmiş öğelerin bir WM_DELETEITEM iletisi gönderir. Sistem WM_DELETEITEM iletisi Silinen liste kutusu veya birleşik giriş kutusu öğesi sıfır öğe veri gönderir.

WM_DELETEITEM idCtl wParam; =           / / kontrol tanımlayıcı lpdis (LPDELETEITEMSTRUCT) lParam; = / / Yapı madde bilgileri 

 

Parametreleri

idCtl
WParamdeğeri. WM_DELETEITEM mesaj gönderdi denetimin tanımlayıcısını belirtir.
lpdis
LParamdeğeri. Liste kutusundan silinen öğe hakkında bilgi içeren bir DELETEITEMSTRUCT yapısı için işaretçi.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama true dönmesi gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, CB_DELETESTRING, cb_resetcontent, DELETEITEMSTRUCT, LB_DELETESTRING, lb_resetcontent

Index