CB_DELETESTRING

Bir uygulama bir dize bir açılan kutunun liste kutusunda silmek için bir CB_DELETESTRING iletisi gönderir.

CB_DELETESTRING wParam = (wparam) dizin;  / / Madde lParam silmek = 0;               / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

index
WParamdeğeri. Silmek için dize sıfır tabanlı dizin belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri listede kalan dizeleri sayısıdır. Index parametresi listesindeki öğelerin sayısından dizin belirtir, dönüş değeri cb_err ise.

Açıklamalar

Sahibi çizilmiş bir stille Birleşik giriş kutusu oluşturmak, ancak CBS_HASSTRINGS tarzı, sistem WM_DELETEITEM ileti açılan kutuyu sahibine kadar gönderir öğe ile ilişkilendirilen her türlü ek verinin uygulama ücretsiz yapabilirsiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, cb_resetcontent, WM_DELETEITEM

Index