CB_RESETCONTENT

Uygulama tüm öğeleri liste kutusundan kaldırmak ve açılan kutu denetimini düzenlemek için bir cb_resetcontent iletisi gönderir.

Cb_resetcontent wParam = 0;     / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;     / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti, cb_okay her zaman döndürür.

Açıklamalar

Sahibi çizilmiş bir stille Birleşik giriş kutusu oluşturmak, ancak açılan kutuda açılan kutunun sahibini bir WM_DELETEITEM iletisi her öğe için CBS_HASSTRINGS tarzı alır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_DELETESTRING, WM_DELETEITEM

Index