VkKeyScan

VkKeyScan işlevi bir karaktere karşılık gelen sanal-anahtar kodu ve değişme durumu için geçerli klavye çevirir.

Bu işlev VkKeyScanEx işlevi tarafından bırakmıştır. Eğer sen yapmak değil lüzum klavye düzeni belirtmek VkKeyScan, ancak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Kısa VkKeyScan) tchar  ch / / çevirmek için karakter);
 

Parametreleri

ch
Bir sanal-anahtar kodu çevrilmesi gereken karakteri belirtir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, alt sıra bayt değerinin sanal-anahtar kodu ve aşağıdaki bayrak bitlerini birleşimi olabilir değişme durumu yüksek sıralı bayt içerir.

Gem Anlamı
1 Ya da shift tuşuna basıldığında.
2 Ya da ctrl tuşuna basıldığında.
4 Ya da alt tuşuna basıldığında.
8 Hankaku tuşuna basıldığında
16 Ayrılmış (klavye düzeni sürücü tarafından tanımlanan).
32 Ayrılmış (klavye düzeni sürücü tarafından tanımlanan).

İşlevin aktarılan karakter koduna çeviren anahtar bulursa, düşük düzey ve yüksek sıralı bayt –1 içerir.

Açıklamalar

Sağdaki alt tuşunu dahili olarak dönüştürülür çünkü ctrl + alt shift tuşunu (örneğin, Fransız klavye düzeni) sağdaki alt tuşunu kullanan klavye düzenleri, değeri 6, değişme durumu temsil edilir.

Çeviriler için sayısal tuş takımı (ile VK_DIVIDE VK_NUMPAD0) dikkate alınmaz. Bu işlev, yalnızca ana klavyeyi bölümündeki tuş vuruşlarını karakterlere çevirmek için tasarlanmıştır. Örneğin, karakter "7" VK_7, yok VK_NUMPAD7 çevrilir.

VkKeyScan wm_keyup ve wm_keydown iletileri kullanarak karakter gönderme uygulamalar tarafından kullanılır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye girişi işlevleri, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyNameText, GetKeyState, SetKeyboardState, VkKeyScanEx, wm_keydown, wm_keyup

Index