Klavye girişi işlevleri

Aşağıdaki işlevler, almak ve klavye girişlerini işlemek için kullanılır.

ActivateKeyboardLayout
EnableWindow
GetActiveWindow
GetAsyncKeyState
Odaklama
GetKeyboardLayout
GetKeyboardLayoutList
GetKeyboardLayoutName
GetKeyboardState
GetKeyNameText
GetKeyState
IsWindowEnabled
keybd_event
LoadKeyboardLayout
MapVirtualKey
MapVirtualKeyEx
OemKeyScan
RegisterHotKey
SendInput
SetActiveWindow
SetFocus
SetKeyboardState
ToAscii
ToAsciiEx
ToUnicode
ToUnicodeEx
UnloadKeyboardLayout
UnregisterHotKey
VkKeyScan
VkKeyScanEx

Eski işlevleri

GetKBCodePage

Index