SetKeyboardState

SetKeyboardState işlev klavye anahtar durumları 256 bayt dizisi arayan iş parçacığının klavye giriş durumu tabloya kopyalar. GetKeyboardState ve GetKeyState işlevleri tarafından erişilen aynı tablo budur. Bu tabloya yapılan değişiklikleri klavye girişi başka bir iş parçacığına etkilemez.

bool SetKeyboardState ()  lpbyte  lpKeyState / / dizi anahtarı sanal kodları ile);
 

Parametreleri

lpKeyState
Klavye tuş Birleşik içeren bir 256 bayt dizisi için işaretçi.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

SetKeyboardState işlevi çağıran iş parçacığı giriş durumu ve sistemin genel giriş durumu değiştirir çünkü bir uygulama olamaz SetKeyboardState için num lock, caps lock, veya kullanmak kilit Gösterge ışıkları klavye.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye girişi işlevleri, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyState, MapVirtualKey

Index