OemKeyScan

OemKeyScan işlevi, içine belgili tanımlık oem tarama kodları ve vardiya Birleşik oem ASCII kodlarının 0 0x0FF ile eşleştirir. Klavye benzetimi yaparak oem metni başka bir programa gönderileceği programı veren bilgileri işlevi sağlar.

dword OemKeyScan) word  wOemChar / / oem karakter ASCII değeri);
 

Parametreleri

wOemChar
Oem karakter ASCII değerini belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri alt sıra kelime tarama kodu verilen oem karakter ve yüksek sıralı word aşağıdaki bayrak bitlerini birleşimi olabilir değişme durumu içerir.

Gem Anlamı
1 Ya da shift tuşuna basıldığında.
2 Ya da ctrl tuşuna basıldığında.
4 Ya da alt tuşuna basıldığında.
8 Hankaku tuşuna basıldığında
16 Ayrılmış (klavye düzeni sürücü tarafından tanımlanan).
32 Ayrılmış (klavye düzeni sürücü tarafından tanımlanan).

Karakter geçerli klavye düzenini kullanarak tek bir tuş ile üretilen olamaz, dönüş değeri 0xFFFFFFFF kullanılır.

Açıklamalar

Bu işlev, ctrl + alt ya da ölü anahtarlarını gerektirir karakter çevirileri sağlamaz. Bu işlev tarafından çevrilmiş değil karakter giriş alt + tuş mekanizmasını kullanarak taklit ederek kopyalanması gerekir. Numlock tuşu kapalı olmalıdır.

Bu işlev, ölü anahtarları gerektiren aksanlı karakterler gibi geçerli klavye düzenini kullanarak tek tuş ile yazılmış olamaz karakter çevirileri sağlamaz. Bu işlev tarafından çevrilmiş değil karakter alt + tuş mekanizmasını kullanarak benzetimi. Numlock tuşu olmalıdır.

Bu işlev VkKeyScan işlevi kullanılarak uygulanır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye girişi işlevleri, VkKeyScan

Index