Odaklama

Pencere arayan iş parçacığının ileti sırası ile ilişkili ise odaklama işlevi için klavye odağı olan pencerenin tanıtıcı alır.

Hwnd GetFocus(VOID)

 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri için klavye odağını pencere tanıtıcı olduğunu. Arama iş parçacığının ileti sırası klavye odağını ile ilişkili bir pencere yoksa, dönüş değeri null olur.

Açıklamalar

Odaklama boş dönse bile, başka bir iş parçacığının sıra klavye odağı olan bir pencere ile ilişkili olabilir.

Kolu ile kullanıcı şu anda çalışıyor penceresine almak için GetForegroundWindow işlevini kullanın. Senin iş parçacığının ileti sırası AttachThreadInput işlevini kullanarak başka bir iş parçacığı tarafından sahip olunan windows ile ilişkilendirebileceğiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Klavye girişi genel bakış, klavye girişi işlevleri, AttachThreadInput, GetForegroundWindow, SetFocus, WM_KILLFOCUS, wm_setfocus

Index