GetForegroundWindow

GetForegroundWindow bir kolu ön penceresine işlevi (ile kullanıcı şu anda çalışıyor pencere). Sistem ön pencere daha başka iş yok oluşturan konu biraz daha yüksek bir öncelik atar.

Hwnd GetForegroundWindow(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri ön penceresine bir kolu olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, SetForegroundWindow

Index