Simge iletileri

Aşağıdaki iletileri simgeleri ile kullanılır.

WM_ERASEBKGND
WM_ICONERASEBKGND
WM_PAINTICON

Index