WM_PAINTICON

WM_PAINTICON mesaj için simge durumuna küçültülmüş bir pencereyi simge boyanması olduğunda ancak yalnızca uygulama 16-bit Windows için yazılmışsa gönderilir. Yalnızca bir sınıf simgesi pencere için tanımlanmışsa bir pencere bu iletiyi alır; Aksi takdirde, WM_PAINT yerine gönderilir.

WM_PAINTICON 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

DefWindowProc işlev sınıf simgesi çizer. 16-Bit Windows ile uyumluluk için wParam doğrudur. Ancak, bu değer hiçbir öneme sahip.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Simgeleri genel bakış simgesi mesaj, DefWindowProc, WM_ICONERASEBKGND, WM_PAINT

Index