WM_ICONERASEBKGND

Arka simgesinin simge resim önce doldurulması WM_ICONERASEBKGND iletiyi simge durumuna küçültülmüş pencereyi gönderilir. Yalnızca bir sınıf simgesi pencere için tanımlanmışsa bir pencere bu iletiyi alır; Aksi takdirde, wm_erasebkgnd gönderilir.

WM_ICONERASEBKGND hdc (hdc) wParam; = / / idare aygıtı bağlama 

 

Parametreleri

hdc
WParamdeğeri. Simge aygıt bağlamında ele.

Dönüş değerleri

Bir uygulama bu iletiyi işlerse sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Ana pencere sınıfı arka fırça simgesini arka DefWindowProc işlevi doldurur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Simgeleri genel bakış, simge mesajları, DefWindowProc, wm_erasebkgnd

Index