Metin seçme

Edit denetimi seçtikten sonra kullanıcı metni denetimde fare veya klavyeyi kullanarak seçebilirsiniz. Uygulama denetimi bir em_getsel iletisi göndererek bir düzenleme denetimi geçerli seçim başlangıç ve bitiş karakteri konumlarını alabilirsiniz. Bitiş pozisyonu döndürülen değeri (yani son seçili karakteri izleyen ilk karakterin konumu) seçimi son karakter büyük biridir.

Bir uygulama da bir düzenleme denetimine metin denetimi seçim için başlangıç ve bitiş karakteri Endeksleri olan bir em_setsel iletisi göndererek deftere seçebilirsiniz. Uygulama em_setsel em_replacesel ile bir düzenleme denetimi metin silmek için kullanabilirsiniz.

Bu üç iletiler hem tek satırlı veya çok satırlı düzenleme denetimleri için geçerlidir.

Index